l

Årsmöte 16/12 2020 kl.18.00


Föreningen som stöder musikklasserna i Norrköping

Musikklassernas vänner (MKV) är en ideell föräldraförening som stödjer Norrköpings musikklassers konsertverksamhet. Vi som är engagerade har barn i Norrköpings musikklasser på Hagaskolan och/eller Navestadsskolan. Genom föreningen bidrar vi föräldrar till att förverkliga fler av våra engagerade musiklärares idéer och ge möjligheter för våra barn att utvecklas musikaliskt. Vårt arbete bidrar till att utveckla musikklassernas verksamhet och attrahera nya elever till Norrköpings musikklasser.  

MKV bidrar både genom ideellt arbete (tex biljettförsäljning mm), men även ekonomiskt vad gäller konserter, samarbete med andra musikklasser (nationellt och internationellt), studiebesök och stipendier. Tex kan musikklasser med minst 75% medlemmar i MKV ansöka om och erhålla resebidrag om 6000-10000 kronor till klassresan som normalt arrangeras i åk 9.

MKV:s verksamhet är till stor del beroende av medlemsavgifterna. Alla familjer med barn i musikklasser på Hagaskolan eller Navestadsskolan har möjlighet att vara medlemmar i MKV. Tyvärr har vi senaste åren tappat många medlemmar vilket har fått konsekvenser för verksamheten. Vi behöver dig, bli medlem 2020 genom att sätta in 100 kr/familj på PG 488 49 65-7 eller swisha till 1231088061. Ange barnets namn, klass och skola vid inbetalningen.

Styrelsen 

Anna Lövheim, ordförande

Anna Bergström, vice ordförande 

Ingela Björklund, kassör

Jenny Hilding, sekreterare

Anki Ekqvist och Jessica Willner, föräldrarepresentanter Haga

Emil Nilsson och Marcus Holmgren, föräldrarepresentanter Navestad


Hjälpande händer

Vi behöver alltid hjälp inför konserter med tex biljettförsäljning, att fixa smörgåsar till barnen då konsertdagarna blir långa, fixa dekorationer, blommor, planera inför olika evenemang och kontakta media osv. Ju fler vi är desto mindre blir arbetet för alla. Känner du att du vill vara delaktig och hjälpa till? 

Kontakta föreningen under fliken "Kontakta oss". 

Arbetsutskott: P Svensson, Marie Klöver, Johan Sjödell, Caroline Sjödell, Mikael Johansson, Lotta Fredriksson, Fredrik Lundell, Suzan Ertem och Anna Lövheim. Arbetsutskottet hjälper till när de har möjlighet.

Resurser som designar affischer: Bertil Toft Höglund

Revisorer: Jon Priebe och Emil Edebo
Valberedning: Kommer utses under tidigt 2021Tack till våra sponsorer!
Blåklinten rabatterar tackbuketter till konserter.
ETE-tryckeriet trycker t-shirts, biljetter och affischer mm.